معنی اسم رَسپینا

رَسپينا :    (پهلوی، pātec) فصل پاييز، پاييز.

 

 

اسم رَسپینا در لغت نامه دهخدا

رسپینا. [ رَ ] (هزوارش، اِ) به لغت زند، فصل پاییز. (ناظم الاطباء). به لغت زند و پازند فصل پائیز را گویند. (آنندراج ) (برهان ).

اسم رَسپینا در فرهنگ فارسی

رسپینا
به لغت زند فصل پاییز

اسم رَسپینا در اسامی پسرانه و دخترانه

رسپینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: raspinā) (در زند و پازند) فصل پاییز، پاییز – فصل پاییذ

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا