معنی اسم روژدا

روژدا :    [روژ = روز؛ (به مجاز) عمر، زندگی + دا (در کردي و لری) مادر]؛ (به مجاز) ۱- عمر و زندگی مادر؛ ۲- (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.

 

 

 

اسم روژدا در لغت نامه دهخدا

روژ. [ رُژ ] (اِ) ماده ای سرخ رنگ که زنان به لب مالند. (فرهنگ فارسی معین ). || (ص ) سرخ. قرمز: پودر روژ. (فرهنگ فارسی معین ).

اسم روژدا در فرهنگ فارسی

روژ
سرخ، سرخی، سرخ خاب
۱ – ( اسم ) مادهای سرخ رنگ که زنان بلب مالند . ۲ – ( صفت ) سرخ قرمز پودر روژ .
مرکور روژ
( اسم ) ناماکسید مرکوریک است و آن یک اکسید دو ظرفیتی جیوه است که بوسیل. حرارت به اکسیژن و جیوه تجزیه میشود. در پزشکی برای ساختن برخی مرهمها و پمادها مورد استفاده قرار میگیرد ولی باید در استعمال آن احتیاط کرد چون دارای خاصیت سمی شدید است . اگر مرکور روژ را بوسیل. حرارت دادن و تکلیس از املاح جیوه بدست آورند دارای رنگ قرمز است ولی اگر بر اثر رسوب و تجزی. املاح جیوه در برابر عوامل شیمیایی حاصل شود دارای رنگ زرد میباشد و دراین حالت آنرا مرکوژن نامند که در پزشکی بیشتر از مرکور روژ مورد استفاده واقع میشود مرکوروج مرکور روج ملک روج مولکوروج .

اسم روژدا در فرهنگ معین

روژ
(رُ) [ فر. ] ۱ – (اِ.) ماده ای آرایشی که زنان به لب یا گونه مالند. ۲ – (ص .) سرخ، قرمز.

اسم روژدا در فرهنگ فارسی عمید

روژ
ماده ای به رنگ قرمز یا رنگ های دیگر که زنان برای زیبایی به لب می زنند، ماتیک.

اسم روژدا در اسامی پسرانه و دخترانه

روژ
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: روز
روژا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: ružā) (کردی) به معنی روزها و آفتاب + ن ک روجا – ستاره
روژان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: ružān) (کردی) به معنی روزها – روزها، روزان
روژانو
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: ružānu) (کردی) آفتاب تازه سر زده، روز نو – روز نو، روز تازه، آفتاب تازه سر زده
روژدا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: طلوع خورشید
روژمان
نوع: پسرانه
ریشه اسم: کردی
معنی: روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است
روژیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: ružiyā) (کردی ـ فارسی) (روژ + ی میانجی + ا (پسوند اسم ساز) )، روز و روشنایی – روز، روشنایی
روژیار
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: (تلفظ: ružyār) (کردی) روزگار + ن ک روجیار – آفتاب، خورشید
روژین
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: درخشنده و تابناک مثل روز روشن نامی کردی روشنایی – مانند روز، روشن
روژینا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: خورشید مادر – روژین
روژییار
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: روزگار

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا