معنی اسم رونیکا

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم رونیکا

رونیکا :    (رو + نیکا)، روی زیبا، زیباروی.

 

 

اسم رونیکا در لغت نامه دهخدا

رونی. (اِخ ) ابوالفرج بن مسعود، شاعر نامی. رجوع به ابوالفرج بن مسعود شود.

اسم رونیکا در فرهنگ فارسی

رونی
ابو الفرج
( صفت ) منسوب به رونه از مردم رونه .

اسم رونیکا در اسامی پسرانه و دخترانه

رونیا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: runiyā) مقلوب نیارو (ی )، آن که چهره اش مثل نیاکان است، (به مجاز) اصیل ونژاده – بر وزن گونیا، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است، اصیل و با نژاد
رونیکا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: زیباروی، روی زیبا – عامل پیروزی، پیروز کننده، دختر خوش یمن

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا