معنی اسم ذَلفا

ذَلفا : (عربي) ۱- دختر سفيد روي؛ ۲- (اَعلام) شاعره معاصر خلفاي عباسي، دختر ابيض زن و معشوقه‌ي نجده‌ي ابن اسود.

%d8%b0%d9%8e%d9%84%d9%81%d8%a7

اسم ذلفا در لغت نامه دهخدا

ذلف. [ ذَ ل َ ] (ع اِمص ) خردی بینی و راستی تیغ آن، یعنی راستی قصبه ٔآن یا باریکی یا اندک سطبری بینی و راستی طرف آن.
ذلف. [ ذُ ] (ع ص، اِ) ج ِ اَذلف و ذَلفاء.

اسم ذلفا در فرهنگ فارسی

ذلف
جمع اذلف و جمع ذلفائ .

دانلود

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا