معنی اسم دريا

دريا : توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را دربر گرفته و از زیر مجموعه اقیانوس می باشد . از اسامی دخترانه محبوب و رایج ایرانی

 

دانلود

اسامی مشابه

قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا