معنی اسم دُرنا

دُرنا : (تركي) پرنده‌ي آب چرِ بزرگ، وحشي و حلال گوشت، كُلنگ.

%d8%af%d9%8f%d8%b1%d9%86%d8%a7

اسم درنا در لغت نامه دهخدا

درنا. [ دُ ] (اِ) فوطه ٔ بهم پیچیده و تافته که بدان کسی را کتک زنند. (ناظم الاطباء).
درنا. [ دُ] (ترکی، اِ) اسم ترکی کرکی است. (فهرست مخزن الادویة). یکی از پرندگان وحشی وحلال گوشت، از راسته ٔ دراز پایان که در حدود ۱۲ گونه از آن در سراسر زمین می زیند، و آن دارای پاهای بلند و گردن دراز و دم کوتاهست و غالباً در کنار آب نشیند. درناها بهنگام پرواز دسته جمعی بشکل مثلث حرکت کنند. غُرنوق. کرکی. کلنگ. و رجوع به کلنگ و کرکی شود.
درنا. [ دَ ] (اِخ ) گویند بابی است از ابواب فارس در طرف پایین و چندمنزلی حیره. (از معجم البلدان ).
درنا. [ دَ ] (اِخ ) نخلستانهای کوچکی است در یمامه و متعلق است به بنی قیس بن ثعلبة. قبر اعشی شاعر در همین جاست، و آورده اند که نام قدیمی «اثافث » یمن در دوره ٔ جاهلیت درنا بوده است. (از معجم البلدان ).

اسم درنا در فرهنگ فارسی

درنا
پرندهای وحشی وحلال گوشت, گوشت لذیذی دارد
( اسم ) یکی از پرندگان وحشی حلال گوشت از راسته دراز پایان که در حدود ۱۲ گونه از آن در سراسر زمین میزیند . و آن دارای پاهای بلند و گردن دراز و دم کوتاهست و غالبا کنار آب نشیند . درناها به هنگام پرواز دسته جمعی بشکل مثلث حرکت کنند
نخلستانهای کوچکی است در یمامه و متعلق است به بنی قیس بن ثعلبه قبر اعشی شاعر در همین جاست و آورده اند که نام قدیمی اثافث یمن در دوره جاهلیت درنا بوده است

اسم درنا در فرهنگ معین

درنا
(دُ) [ تر. ] (اِ.) پرنده ای وحشی و حلال گوشت، با پاهای بلند، گردنِ دراز و دُم کوتاه . بیشتر در کنار آب ها می نشیند.
( ~.) (اِ.) فوطه و دستار تافته و به هم پیچیده که بدان کسی را کتک زنند.

اسم درنا در فرهنگ فارسی عمید

درنا
۱. (زیست شناسی) پرنده ای آبچر، وحشی، و حلال گوشت با پاهای بلند، گردن دراز، و دم کوتاه که هنگام پرواز در آسمان دسته دسته به شکل مثلث حرکت می کنند؛ کلنگ؛ باتر.
۲. (نجوم) از صورت های فلکی در نیمکرۀ جنوبی آسمان.

اسم درنا در اسامی پسرانه و دخترانه

درنا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورتهای فلکی
درناز
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی,عربی
معنی: در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز( زیبا، قشنگ)

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • حرف نداره!!مختصر زیبا باوقار