معنی اسم دُرسا

دُرسا : (عربي ـ فارسي) (دُر= مرواريد، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، ۱- شبيه به دُر؛ ۲- (به مجاز) گران قيمت و ارزشمند.

%d8%af%d9%8f%d8%b1%d8%b3%d8%a7

اسم درسا در اسامی پسرانه و دخترانه

درسا

نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی,عربی
معنی: در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید

دانلود

بعدی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا