معنی اسم دیانا

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم دیانا

ديانا :    ۱- (اوستايي) نيكي رسان، نيكويي بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ي ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتميس يوناني.

 

 

اسم دیانا در لغت نامه دهخدا

دیانا.(اِخ ) دیان. در دین رومی الاهه ٔ ماه و جنگلها و حیوانات و زنان است بهنگام وضع حمل. دیانا مطابق اساطیر یونانی آرتمیس بود و در معبدش در رم بعنوان الاهه ٔ باکره مورد احترام بود وی که دختر «ژوپیتر» و «لاتون » بود بدستور پدر نمی بایست ازدواج کند و ژوپیتر تیرهایی بدو داد و موکبی از پریان را همراه او کرد و او را ملکه ٔ جنگلها و یا ربةالنوع ساخت. مشغولیت عمده ٔ او شکار بود مع هذا عاشق «اندیمیون » چوپان گردید. معروفترین معبد در آریکیا نزدیک دریاچه ٔ «نمی » بود که در آنجا با شعائر باروری و با مهین مادر خدایان مرتبط وبعنوان الاهه ٔ زمین مورد پرستش بود. ربةالنوع شکار وماه در نزد یونانیان و در ایران قدیم دیانا را با آناهیتا مطابقت میداده اند. (تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۶۶۹، ۸۱۰ و ج ۳ ص ۲۷۰۱ و ۲۷۰۲). رجوع به اساطیر یونان، دائرةالمعارف فارسی، فرهنگ فارسی و معبد دیان شود.

اسم دیانا در فرهنگ فارسی

دیانا
ربه النوع رومی دختر ژوپیتر و لاتون که با آرتمیس یونانیان یکی است . وی بدستور پدر نمی بایست ازدواج کند . ژوپیترتیرهایی بدو داد و موکبی از پریان را همراه او کرد و او را ملکه جنگلها ساخت . مشغولیت عمده او شکار بود مع هذا عاشق اندیمیون چوپان گردید ( اساطیر ) .
دیان . در دین رومی الاهه ماه و جنگلها و حیوانات و زنان است بهنگام وضع حمل .

اسم دیانا در فرهنگ فارسی عمید

دیانا
در نزد رومیان قدیم الهۀ ماه و جنگل ها و حامی زنان در هنگام زاییدن. او را به صورت زنی که لباس صیادان در تن و کمان و جعبۀ تیری در دست داشت مجسم می ساختند.

اسم دیانا در اسامی پسرانه و دخترانه

دیانا
نوع: دخترانه
ریشه اسم: یونانی
معنی: (تلفظ: diyānā) (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش، (در یونانی) رب النوع رومی، دختر ژوپیتر ولاتون، که با آرتمیس یونانیان یکی است – در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بود، او مطابق آرتمیس در اساطیر یونانی است

دانلود

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا