معنی اسم تسنیم

تسنيم :    (عربي) ۱- از ريشه‌ي «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نيز «بزرگ و مهتر قوم گرديدن» است؛ ۲- (اَعلام) طبق روايات چشمه‌اي در بهشت، مذکور در قرآن کريم. و (به مجاز) آب آن چشمه.

 

 

اسم تسنیم در لغت نامه دهخدا

تسنیم. [ ت َ ] (ع مص )بزرگ کوهان کردن گیاه، شتر را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). || پرکردن آوند را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). پرکردن ظرف. (آنندراج ). پرکردن ظرف چنانکه از سر آن بگذرد و مانند کوهان برآمده گردد. (از متن اللغة). پرکردن آوند. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || پرکردن کیل چنانکه سنامی بر فوق آن درست شود. (از اقرب الموارد) (از المنجد). || برآمدن بر چیزی. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد)(از المنجد). || برداشتن چیزی را: سنم الشی ٔ؛ رَفعه ُ. (از متن اللغة). || چیزی برسان خرپشته کردن. (تاج المصادر بیهقی ). خرپشته کردن قبر را، خلاف تسطیح. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد).
تسنیم. [ ت َ ] (اِخ ) چشمه ای است در بهشت. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ) (از زمخشری ). آبی است در بهشت که بالای غرفه ها روان است، یا چشمه ای است که بالای اهل جنت برآمده. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). چشمه ای است در بهشت که آب آن از بلندی فرو ریزد. (از متن اللغة). آبی است در بهشت. (ازمتن اللغة) (از المنجد) : و مزاجه ُ من تسنیم عیناً یشرب ُ بها المقربون. (قرآن ۸۳ / ۲۷ و ۲۸).
شفای تب زدگان بود شربتش گویی
که برد شربتش از سلسبیل و از تسنیم.
سوزنی.
بشارتی برساند به گوش مجلسیان
ز خمر و حور و قصور و ز کوثر و تسنیم.
سوزنی.
قربه ای پرکن ز تسنیم ضمیر
روح را با آن به سقایی فرست.
خاقانی.

اسم تسنیم در فرهنگ فارسی

تسنیم
چشمه ایست در بهشت .
پرکردن، بلندکردن وبالابر آوردن یابر آمدن چیزی
( مصدر ) خر پشته کردن : تسنیم قبور.
چشمه ایست در بهشت آبی است در بهشت

اسم تسنیم در فرهنگ معین

تسنیم
(تَ) [ ع . ] ۱ – (مص م .) پُر کردن ظرف . ۲ – (اِ.) نام چشمه ای در بهشت .

اسم تسنیم در فرهنگ فارسی عمید

تسنیم
۱. پر کردن ظرف.
۲. بلند کردن و بالا آوردن چیزی.
۳. برآمدن بر چیزی.
۴. (اسم) چشمه ای در بهشت.

اسم تسنیم در اسامی پسرانه و دخترانه

تسنیم
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: tasnim) (عربی) طبق روایات چشمه ای در بهشت و (به مجاز) آب آن چشمه – نام چشمه ای در بهشت

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • من اسم تسنیم را دوست دارم وقصد دارم این نام را بر دختر بگذارم

  • من اسم تسنیم را دوست دارم وقصد دارم این نام را بر دختر م بگذارم

  • تسنیم نام بسیار زیبایی است و چشمه ایست از شراب پاک در بهشت که مقربان و نزدیکان به خداوند از آن می نوشند. (سوره مطففین، آیات ۲۵ تا ۲۸)

  • وای نمی دونستم اسمم اینقدر زیباست.

  • خیلی اسمم رو دوست دارم