معنی اسم نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

نام های اصیل دختر ایرانی با ریشه فارسی(ب)

 

ب
اسم تلفظ ریشه معنی
بنفشه Banaf-she فارسی
گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است
باور bavar فارسی مجموعه اعتقادهایی که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته است ، حالت یا عادتی که باعث اعتقاد یا یقین انسان می شود
بِنیتا Beni-tā فارسی دختر بی همتای من
بهناز Beh-nāz فارسی مرکب از به (زیباتر، خوبتر) + ناز (کرشمه، غمزه)
بهنوش Beh-noosh فارسی مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل),گوارا
بیتا Bitā فارسی بی همتا، بی نظیر
بهار Bahār فارسی
  ۱- فصل اول سال؛ ۲- (در گیاهی) شکوفه درختان خانواده‌ی مرکبات؛ ۳- گیاهی زینتی؛ ۴- (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ ۵- (در قدیم) (به مجاز) سبزه و علف؛ ۶- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاه‌ها یا ادوار؛ ۷- (در سنسکریت) (در قدیم) بتخانه و بتکده؛ ۸- (اَعلام) نام شهری در شمال غربی استان همدان.
بهارک Baharak فارسی
ﻣﺜﻞ بهار، ﻣﺎﻧﻨﺪ بهار
بهاره
Bahare فارسی
منسوب به بهار، بهاری،متولد شده در بهار
بهرخ Beh-rokh فارسی
بهترین صورت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا