معنی اسم باوان

باوان :    (كردي) ۱- خانه‌ي پدري؛ ۲- جگر گوشه و عزيز.

%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86

اسم باوان در لغت نامه دهخدا

باوان. (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش صومای شهرستان ارومیه. در ۶ هزارگزی جنوب خاوری هشتیان. سکنه ۲۹۷ تن. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴).
باوان. (اِخ ) دهی است از دهستان مرگور بخش سلوانای شهرستان ارومیه در ۲۹هزارگزی جنوب خاوری سلوانا. و دارای ۱۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴).

اسم باوان در فرهنگ فارسی

باوان
نام دهی از شهرستان رضائیه است
باوان سردار
نام دهی از شهرستان کرمانشاه است

اسم باوان در اسامی پسرانه و دخترانه

باوان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: کردی
معنی: بابان ، خانه ‏پدری(نگارش کردی

دانلود

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا