معنی اسم اَرزنده

اَرزنده :    (صفت فاعلي از ارزيدن) ۱- داراي ارزش، ارزشمند، ارزمند، شايسته و لايق؛ ۲- (به مجاز) محترم، با شخصيت، مورد احترام.

%d8%a7%d9%8e%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87

اسم ارزنده در لغت نامه دهخدا

ارزنده. [ اَ زَ دَ / دِ ] (نف ) که ارزد. دارای ارزش :
اندر بن شوراب زبهر چه نهاده ست
چندین گهر و لولو ارزنده ٔ زیبا.
ناصرخسرو.
منده ٔ من نگار صوفی طبع
آن بصد جان صافی ارزنده.
سوزنی.
|| دارای اعتبار: این سند ارزنده است ؛ یعنی اعتبار دارد.

اسم ارزنده در فرهنگ فارسی

ارزنده
( اسم ) ۱ – دارای ارزش ارزمند ارزشمند دارای اعتبار و بها : ( این سند ارزنده است ) ۲ – شایسته یق .

اسم ارزنده در فرهنگ معین

ارزنده
(اَ زَ دِ) (ص فا.) ۱ – باارزش . ۲ – شایسته ، سزاوار.

اسم ارزنده در فرهنگ فارسی عمید

ارزنده
۱. ارزش دار؛ بهادار؛ دارای ارزش.
۲. محترم.

اسم ارزنده در اسامی پسرانه و دخترانه

ارزنده
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: محترم ، دارای احترام

دانلود

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا