معنی اسم آنیسا

برای مشاهده با کیفیت بیشتر، روی تصویر کلیک کنید

 تصویر و معنی اسم آنیسا

آنيسا :    [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + ياي(ي) ميانوند + سا (پسوند شباهت)]، به معني مانند عشق(؟).

دانلود

اسامی مشابه

بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا