بعدی
قبلی

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا

  • […] داراي اعتقاد و رفتار شايسته و بزرگوارانه، جوانمرد، آزاده؛ ۳- (اَعلام) ۱) حُر ابن یزید (ریاحی) [قرن اول هجری] سردار و […]

  • آزاده خیلی زیباست